Alblasapart

Ontwikkeling woon- werklocatie (West Kinderdijk)

Informatieavond bijwonen?

De locatie

In Alblasserdam ligt aan de West Kinderdijk het terrein Mercon- Kloos.

De bedrijfsactiviteiten die zich hier jarenlang hebben afgespeeld, worden binnenkort beëindigd. Het is een prachtige locatie, gelegen tussen de rivier De Noord, de door het landschap kronkelende West Kinderdijk en het gelijknamige molengebied. 

Dit vraagt om een hoog ambitieniveau voor de nieuwe invulling van deze plek. Whoonapart B.V. wordt binnenkort de nieuwe eigenaar van dit gehele terrein en zal het gaan ontwikkelen als woon- en werklocatie en waterpoort voor Kinderdijk.

Alvorens het terrein wordt overgedragen, vindt er nog nauw overleg met de huidige eigenaar plaats.

Het is een prachtige locatie, gelegen tussen de rivier De Noord, de door het landschap kronkelende West Kinderdijk en het gelijknamige molengebied. 

Samen doen

We willen een gebied ontwikkelen waar plezierig en duurzaam gewoond en gewerkt wordt en waar plaats is voor recreatie. Dit willen we doen met oog voor cultuurhistorie, toegankelijke oevers, een veilige fietsroute, veel groen en een relatie met water.

Whoonapart wil dit samen doen met inwoners en andere betrokkenen. Hiervoor organiseren we verschillende bijeenkomsten. Ook voor inwoners worden diverse inloopavonden georganiseerd.

2e informatie avond 'Samen Doen'

Schrijft u alvast in uw agenda:
Op 24 oktober 2017 verzorgen wij een tweede informatieavond. Op deze avond komen wij terug op de reacties en diverse vragen die gesteld zijn tijdens de eerste avond.

Reacties/vragen 1e avond

Ook geven we uitleg over de verdere voortgang van de ontwikkeling. Hieronder ziet u een overzicht van het proces dat wij met alle betrokkenen en bewoners doorlopen.

Schema

Locatie:
Het wapen van Alblasserdam
Dam 24, 2952 AB
Alblasserdam


Datum & tijd:
24 oktober 2017 van 19:00 tot 21:30 uur

Inschrijven informatieavond

Wonen in alblasapart?

Schrijf u nu vrijblijvend in.

Inschrijven

Nieuws

Eerste bijeenkomst project Alblas Apart succesvol

02 oktober 2017

Op dinsdag 26 september vond de eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belangstellenden van het project op het terrein van Mercon-Kloos. In ‘Het Wapen van Alblasserdam’ kregen de bezoekers van de avond te zien en horen wat de ideeën voor het gebied zijn. Ook werd er verteld over het verdere verloop van het proces van idee naar daadwerkelijke realisatie en de rol van de gemeente hierin.

De avond werd drukbezocht door ca. 100 bezoekers en veel inwoners hebben een reactie gegeven op de plannen. De bezoekers waren positief over de sfeer en uitstraling van het plan, de levendigheid die het met zich mee zal brengen en sommigen gaven zelfs aan mogelijk geïnteresseerd te zijn om op deze unieke plek te gaan wonen.

Natuurlijk werden er ook vragen gesteld als: hoe gaat het geregeld worden met de (toenemende) verkeersdruk en de veiligheid van het verkeer, wordt er rekening gehouden met uitzicht en bouwhoogtes, en komen er voldoende parkeerplaatsen?

Deze en de andere vragen en reacties worden nu geïnventariseerd en waar mogelijk verwerkt. Op de eerstvolgende informatieavond komen wij hier bij u op terug.

Informatieavond terrein Mercon-Kloos

20 september 2017

De Klaroen.

Bekijk artikel