Eerste bijeenkomst project Alblas Apart succesvol

Ontwikkeling Mercon Kloos terrein

Op dinsdag 26 september vond de eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belangstellenden van het project op het terrein van Mercon-Kloos. In ‘Het Wapen van Alblasserdam’ kregen de bezoekers van de avond te zien en horen wat de ideeën voor het gebied zijn. Ook werd er verteld over het verdere verloop van het proces van idee naar daadwerkelijke realisatie en de rol van de gemeente hierin.

De avond werd drukbezocht door ca. 100 bezoekers en veel inwoners hebben een reactie gegeven op de plannen. De bezoekers waren positief over de sfeer en uitstraling van het plan, de levendigheid die het met zich mee zal brengen en sommigen gaven zelfs aan mogelijk geïnteresseerd te zijn om op deze unieke plek te gaan wonen.

Natuurlijk werden er ook vragen gesteld als: hoe gaat het geregeld worden met de (toenemende) verkeersdruk en de veiligheid van het verkeer, wordt er rekening gehouden met uitzicht en bouwhoogtes, en komen er voldoende parkeerplaatsen?

Deze en de andere vragen en reacties worden nu geïnventariseerd en waar mogelijk verwerkt. Op de eerstvolgende informatieavond komen wij hier bij u op terug.