Verslag 3e inloopavond bewoners

Ontwikkeling Mercon Kloos terrein

Op 9 Januari jl. oom 19.30 uur vindt voor de 3de maal de inloopavond voor de bewoners plaats. Deze avond was wederom georganiseerd door Whoonapart.

Op deze 3de avond, waren ongeveer 35 inwoners aanwezig.
Na een welkom en goede jaars wens van de heer Poldervaart, is middels een presentatie een verslag gedaan van de huidige status van deze ontwikkeling. Allereerst werd aangegeven dat Whoonapart inmiddels eigenaar is geworden per eind December van het huidige terrein van Mercon en Kloos.

Daarna is in het kort het afgelopen traject van informatie en verwerken hiervan gepresenteerd.

In het 2de deel is door de stedenbouwkundige mevrouw Marina Propadalo de nieuwe voortgang van het VO Stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Onderdelen hierbij waren zichtlijnen, bebouwde oppervlakten, groen en inrichtingsgebieden, privé, openbaar en semiopenbaar gebied. Met name werd ook het vergelijk van huidige status met het nieuwe plan vergeleken. Hierdoor werd een beeldkwaliteit bebouwing en openbare ruimte getoond.

Na de meer feitelijke invulling is tevens door Marina divers beeldmateriaal voor beleving vanuit de omgeving getoond. Dit was opgemaakt vanuit diverse locaties en standpunten om zodoende een goed inzicht voor de bewoners te geven.

Naar aanleiding hiervan werden aan het einde van de presentatie diverse vragen vanuit de raad gesteld, welke zijn beantwoord door de heer Jaco Poldervaart en mevrouw Marina Propadalo.

Na afloop van de presentatie zijn de bewoners uitgenodigd bij de informatiepanelen met de vertegenwoordigers van stedenbouwkundig bureau Kuypers en Whoonapart een dialoog en discussie te hebben over de diverse aspecten in het plan.

Tevens zijn door diverse bewoners reactieformulieren ingevuld en achtergelaten om zodoende de ontwikkeling te toetsen en eventueel aan te passen.