Verslag 6de inloopavond bewoners en geinteresseerden

Ontwikkeling Mercon Kloos terrein

Op 23 Oktober jl. om 19.30 vond voor de 6de maal de inloopavond voor bewoners van Alblasserdam en de West Kinderdijk en geïnteresseerde kopers plaats. Deze avond was wederom georganiseerd door Whoonapart.

Op deze avond waren ongeveer 70 bezoekers aanwezig. Na een welkom van de heer Jaco Poldervaart is middels een presentatie een verslag gedaan van de huidige status van deze ontwikkeling.

Allereerst is er verslag gedaan van status bestemmingsplan werkzaamheden en een aantal uitwerkingen binnen het plan. Aanpassingen binnen het goedgekeurde Stedenbouwkundig plan waren noodzakelijk gezien de uitwerking van een aantal punten zoals eerder door College B&W en gemeenteraad Alblasserdam mee gegeven. Het betrof de uitwerking van het HIA onderzoek en het advies van het RCE (5e laag vervallen), het middengebied en de erfgoedcommissie Alblasserdam over de bestaande gevel inpassing van de lange Merconhal. De ontwerpen van deze aanpassingen werden besproken en toegelicht door stedenbouwkundige en architecte Marina Propadalo van bureau Kuiper Compagnons. Aanwezigen hadden weinig opmerkingen over deze aanpassingen echter wensen t.z.t. wel meer informatie over de verdere uitwerking.

Het onderdeel verkeer en de informatie zoals bijeengebracht door tellingen, informatie bundeling en uitwerking door de werkgroep van verkeerskundigen zorgde voor vele vragen en opmerkingen. De heer Poldervaart heeft tevens e.e.a. toegelicht middels uitleg en mogelijkheden van maatregelen welke hierbij later ingezet kunnen worden. Naast verminderen verkeerintensiteit, alternatieve oplossingen, kunnen dat ook “leefbaarheid” maatregelen aan de dijk zijn. Op verzoek van twee der aanwezigen is aangegeven dat Whoonapart ook in verkorte vorm een rapportage ter beschikking zal stellen (via de website) over de gemeten en getelde verkeerintensiteit en dergelijke.

Na de algemene presentatie, vonden er nog 2-tal andere presentatie plaats, één voor de geïnteresseerde kopers van de kavels en één voor de geïnteresseerde kopers van de woningen en appartementen. In deze presentaties werd informatie gegeven over de verschillende typen, locaties, plattegronden, prijzen, planning etc. voor zover op dit moment bekend.

Na afloop bedankte de heer Poldervaart de aanwezigen voor hun komst waarbij hij aangaf om in het vervolg de koper informatieavonden separaat te gaan inzetten.

Naar aanleiding van de presentaties zijn er verder geen reactieformulieren ontvangen.