P E R S B E R I C H T

Alblasserdam, 26 november 2018

Transformatie locatie Mercon-Kloos stap dichterbij

Op verzoek van de bewoners aan de West Kinderdijk heeft Whoonapart toestemming verleent om een buurt barbecue te houden op het terrein van onze ontwikkeling Alblas Apart.

Overeenkomst

De overeenkomst houdt in dat het college van B&W de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan in gang zet. De kosten die deze procedure met zich meebrengt, komen voor rekening van Whoonapart. Naar verwachting start de bestemmingsplanprocedure begin 2019.

Diverse soorten woningen

Whoonapart wil op het voormalige bedrijfsterrein aan de West Kinderdijk onder meer diverse soorten woningen, een klein hotel en twee parkeergarages bouwen. In mei stemde de gemeenteraad in met het stedenbouwkundig plan. Dit plan beschrijft globaal de inrichting van het terrein zoals de ontwikkelaar die voor ogen heeft. ,,Whoonapart is al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van deze locatie'', zegt directeur J.A. Poldervaart. ,,Door bewoners aan de Oost en West Kinderdijk en andere betrokkenen hierbij te betrekken, ontstaat een nieuwe woonlocatie met mooie en betaalbare woningen voor kopers en huurders. Een belangrijke aanwinst voor de toekomst van Kinderdijk en de gemeente Alblasserdam.'' 

Vertrouwen

Verantwoordelijk wethouder Arjan Kraijo is blij met weer een stapje in de richting van de herontwikkeling van het terrein. ,,Het ligt immers al lang te wachten op een mooie invulling'', aldus de wethouder. ,,We moeten nog veel zaken uitzoeken en de gemeenteraad moet nog besluiten nemen, maar ik heb er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn.''

Meer informatie over het stedenbouwkundig plan is te vinden op www.alblasapart.nl

Noot voor de redactie:
Heeft u vragen naar aanleiding van dit persbericht, neemt u dan contact op met
Monique Boer (078  770  21 33), team Communicatie gemeente Alblasserdam.

Foto: J.A. Poldervaart, directeur Whoonapart en wethouder Arjan Kraijo ondertekenen de overeenkomst